English version

flaga

Aktualne rejony przebywania żubrów:

Trasa byka Podróżnik w Wielkopolsce

Stado w Nadleśnictwie Drawsko

Stado w Nadleśnictwie Mirosławiec i okolicy

Ochronę żubrów wspierają:

ekofundusz

Współpracują z nami:

ekofundusz

ZACHODNIA KRAINA ŻUBRA - zimowe zdjęcia z powietrza

ekofundusz

 

Żubry Zachodniopomorskie

zubry Żubry zachodniopomorskie nie są w Polsce tak znane jak białowieskie. Tymczasem od ponad ćwierćwiecza istnieje w północno - zachodniej części Polski całkowicie dzikie stado żubrów. W 1980 r. z inicjatywy prof. Ryszarda Graczyka, kierownika Katedry Zoologii Akademii Rolniczej w Poznaniu do zagrody adaptacyjnej w Nadleśnictwie Wałcz przywieziono osiem żubrów z Puszczy Białowieskiej, które dały początek lokalnej populacji. Żubry zachodniopomorskie bytują głównie na terenie nadleśnictwa Mirosławiec, a zajmowany przez nie obszar obejmuje około 150 km2. Przebywają głównie w lasach, ale często żerują na polach i łąkach, gdzie można je stosunkowo łatwo obserwować nawet z samochodu, jeżeli obserwator zachowa spokój i odpowiednio dużą odległość. Dziś jest ich około trzydziestu, chociaż z pewnością mogłoby być ich o wiele więcej. Żubry niestety giną w wypadkach drogowych i od przypadkowych postrzeleń, a liczba rodzących się cieląt jest niska. Kłopoty z rozmnażaniem w przypadku niewielkich grup zwierząt są nauce doskonale znane. Wynikają z łączenia się w pary blisko ze sobą spokrewnionych osobników, w wyniku czego każde kolejne pokolenie ma coraz bardziej jednorodny garnitur genów. Kojarzenie wsobne u żubrów jest szczególnie niekorzystne, trzeba bowiem pamiętać, że cała populacja żubrów nizinnych żyjących dziś na świecie odtworzona została z 7 zaledwie osobników rodzicielskich. Jest zatem bardzo jednorodna genetycznie. Grupa żubrów licząca około 60 osobników nie jest w stanie funkcjonować samodzielnie w dłuższym czasie w izolacji od innych stad. Ponieważ stado zachodniopomorskie nie ma możliwości w sposób naturalny kontaktować się z innymi ugrupowaniami, w zachowaniu różnorodności genetycznej żubrów zachodniopomorskich musi pomóc człowiek.

Żubry zachodniopomorskie bez prowadzenia intensywnej ochrony skazane są na zagładę!
W styczniu 2005 r. opracowany został "Program ochrony żubrów w województwie zachodniopomorskim". Głównym celem programu jest utrzymanie i rozwój populacji zachodniopomorskiej i podniesienie jej różnorodności genetycznej.
Program zakłada:

  1. wzbogacenie puli genowej populacji żubrów zachodniopomorskiech poprzez dopuszczenie osobników obcych z innych stad w Polsce,
  2. rozbicie ugrupowania na mniejsze, w celu rozprzestrzenienia istniejącego ugrupowania na większym areale, co spowoduje minimalizację szkód w uprawach polowych i w lesie,
  3. regularne dokarmianie żubrów, co ogranicza szkody w uprawach polowych i w lesie oraz poprzez ograniczenie migracji stada zapobiega wypadkom na drodze krajowej nr 10,
  4. utworzenie metapopulacji o liczebności 80-100 osobników bytujących w stadach rodzinnych z możliwością wzajemnej wymiany genów,
  5. popularyzację wiedzy na temat żubrów w lokalnej społeczności w celu podniesienia poziomu akceptacji społecznej , co jest niezbędne do zwiększenia liczebności zwierząt .

Od września 2005 r. ustalenia programu są wcielane w życie. W pierwszej kolejności przeprowadzono wzbogacenie puli genowej wolnego stada zachodniopomorskiego poprzez sprowadzenie 8 żubrów z Białowieży, Pszczyny i Wolina do niewielkiej zagrody adaptacyjnej. W czerwcu 2006 r. trzem najstarszym bykom w zagrodzie założono obroże telemetryczne i zagroda została otwarta. Po około dwóch tygodniach od uwolnienia zwierzęta z zagrody adaptacyjnej dołączyły do stada dziko żyjących żubrów. Młode żubry, które urodzą się z par rodziców przywiezionych i miejscowych będą miały szansę wzmocnić populację i podnieść jej kondycję. W przyszłości planuje się prowadzenie regularnego "dolewu krwi" do stada zachodniopomorskiego.