English version

flaga

Aktualne rejony przebywania żubrów:

Trasa byka Podróżnik w Wielkopolsce

Stado w Nadleśnictwie Drawsko

Stado w Nadleśnictwie Mirosławiec i okolicy

Ochronę żubrów wspierają:

ekofundusz

Współpracują z nami:

ekofundusz

ZACHODNIA KRAINA ŻUBRA - zimowe zdjęcia z powietrza

ekofundusz

 

ZAMÓWIENIA W RAMACH PROJEKTU POIS.05.01.00-00-189/09

OCHRONA ŻUBRÓW IN SITU W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM

logo


ZAMÓWIENIE W TRYBIE ROZEZNANIA RYNKU - OPRACOWANIE DANYCH Z MONITORINGU TELEMETRYCZNEGO ŻUBRÓW

Data opublikowania 14-11-2013

>>>Zapytanie ofertowe z załącznikami 1-4<<<


ZAMÓWIENIE W TRYBIE ROZEZNANIA RYNKU - OPRACOWANIE PORADNIKA "NADZÓR NAD WOLNYMI STADAMI ŻUBRÓW - PORADNIK"

Data opublikowania 13-11-2013

>>>Zapytanie ofertowe z załącznikami 1-3<<<


ZAMÓWIENIE W TRYBIE ROZEZNANIA RYNKU - DOSTAWA ARTYKUŁÓW BIUROWYCH

Data opublikowania 13-11-2013

Uwaga!!! W dniu 14-11-2013 zamieszczono poprawioną wersję zapytania, ponieważ w wersji pierwotnej przywołano nieprawidłową nazwę dotowanego projektu. Zmiana ta nie ma wpływu na paramatry zamówienia.

>>>Zapytanie ofertowe z załącznikami 1-3<<<


OGŁOSZENIE O ROZSTZYGNIĘCIU PRZETARGU W TRYBIE OKREŚLONYM W ART. 70(1) KODEKSU CYWILNEGO NA DOSTARCZENIE KARMY DLA ŻUBRÓW (na sezon 2013)

Data opublikowania 06-11-2013

Do upływu terminu składania ofert złożono w siedzibie Organizatora 1 ważną i kompletną ofertę na realizację części A i B zamówienia:

1. Gospodarstwo Rolne Hubert Puzmujzniak, Bronikowo 26, 78-650 Mirosławiec. nr gosp. 067 27 54 90, cena 101500,00 PLN

Kierując się jedynym kryterium oceny, ceną, Komisja Przetargowa dokonała wyboru oferty nr 1.


PRZETARG W TRYBIE OKREŚLONYM W ART. 70(1) KODEKSU CYWILNEGO
NA DOSTARCZENIE KARMY DLA ŻUBRÓW (na sezon 2013)

Data opublikowania 28-10-2013

>>>Ogłoszenie wraz z załącznikami do pobrania<<<

 


OGŁOSZENIE O WYŁONIENIU WYKONAWCY ZAMÓWIENIA W TRYBIE ROZEZNANIA RYNKU -BUDOWA PAŚNIKÓW DLA ŻUBRÓW

Data opublikowania 22-10-2013

Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze uprzejmie informuje, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe

BUDOWA PAŚNIKÓW DLA ŻUBRÓW

wpłynęła w wyznaczonym terminie 1 ważna oferta, z ceną brutto:
 

1. Zakład Ogólnobudowlany Edward Koziński, ul. Słoneczna 12, 73-130 Dobrzany - 36000 PLN

Oferentowi zostało udzielone zamówienie.

Dziękujemy za złożenie oferty.


ZAMÓWIENIE W TRYBIE ROZEZNANIA RYNKU - BUDOWA PAŚNIKÓW DLA ŻUBRÓW

Data opublikowania 15-10-2013

>>>Zapytanie ofertowe z załącznikami 2-4<<<

>>>Załącznik nr 1- Schemat konstrukcyjny paśnika<<<

 


OGŁOSZENIE O WYŁONIENIU WYKONAWCY ZAMÓWIENIA W TRYBIE ROZEZNANIA RYNKU - OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ 2 WIEŻ OBSERWACYJNYCH, KŁADKI NADZIEMNEJ W ZAGRODZIE POKAZOWEJ ŻUBRÓW I MIEJSCA POSTOJU POJAZDÓW

Data opublikowania 14-10-2013

Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze uprzejmie informuje, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ 2 WIEŻ OBSERWACYJNYCH, KŁADKI NADZIEMNEJ W ZAGRODZIE POKAZOWEJ ŻUBRÓW I MIEJSCA POSTOJU POJAZDÓW

wpłynęły w wyznaczonym terminie 4 oferty, z cenami brutto:
 

1. Biuro Obsługi Inwestycji Budowlanych Halina Szalińska-Gutowska - 38500 PLN

2. Pracownia Projektowa mgr inż. arch. Cezary Flis - 24900 PLN

3. Przygotowanie i Nadzór Inwestycji Janusz Korpalski - 35000 PLN

4. Archetyp - Grzegorz Sachse - 33320 PLN

Do realizacji została wybrana oferta nr 2 (Pracownia Projektowa mgr inż. arch. Cezary Flis, ul. Norwida 69, 76-200 Słupsk) z najniższą zaoferowaną ceną.

Dziękujemy oferentom za złożenie ofert.

 


KOMUNIKAT w spawie ZAMÓWIENIA W TRYBIE ROZEZNANIA RYNKU - OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ 2 WIEŻ OBSERWACYJNYCH, KŁADKI NADZIEMNEJ W ZAGRODZIE POKAZOWEJ ŻUBRÓW I MIEJSCA POSTOJU POJAZDÓW

Data opublikowania 07-10-2013

W związku z pytaniami zadanymi przez oferenta o następującej treści:

"1. Budowa wież wydaje się być niedoszacowana pod względem kosztów realizacji
- na jakiej podstawie Państwo przyjęli w harmonogramie takie wartości - czy
jest dostęp do kalkulacji?
(wg mnie trzeba zmniejszyć wysokość, lub znaleźć odpowiednie środki
finansowe)
Uzasadnienie: - 45 tyś zł na wieżę jak się przeliczy na metr bieżący wieży z
balustradą bez dachu (H=15m )to wychodzi 3 tyś zł/mb wysokości wieży - a
sama barierka (ocynk malowany) na taras widokowy o powierzchni 10m2 to koszt
3 tyś (250zł/mb)

2. Termin określony w pkt. III.2 jest dalece nie realny!!! - sama procedura
wydania pozwolenia na budowę z uprawomocnieniem trwa 2,5msc!!! Wykonawca -
jak wynika z zapytania ofertowego jest zobowiązany do uzyskania decyzji o
lokalizacji inwestycji celu publicznego która powinna poprzedzić
projektowanie, a co najmniej złożenie wniosku o pozwolenie na budowę - a
wydanie tej decyzji też trwa ok. 2 msc !!!!!!!!!!

A MOŻE PAŃSTWO POSIADACIE TĄ DECYZJĘ LUB JEST UCHWALONY PLAN MIEJSCOWY
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO?

3. Co się stanie w przypadku przekroczenia  w kosztorysie kwoty
przewidzianej na realizację w Państwa harmonogramie - czy jest to podstawa
do odmówienia płatności za projekt? - w świetle par. 4 .2 umowy wynika że
nie - proszę o potwierdzenie.
"

Zamawiający wprowadził do treści zapytania ofertowego zmiany - zmniejszenie wyskokości wież, przedłużenie realizacji etapów zamówienia, możliwość odstepstw od okreslonych parametrów w przypadku podniesienia walorów użytkowych i trwałości obiektów. Zmiany stanowią komentarz do wątpliwości i pytań oferenta z pkt. 1 i 2. W załączonej do pobrania poprawionej wersji zapytania zmiany zostały podświetlone kolorem zółtym.

Jednocześnie informujemy, że sumaryczna kwota kosztorysowa na realizację obiektów nie może przekroczyć kwoty dotacji, określonej w harmonogramie (załączniku nr 4 do zapytania) tj. 210000 PLN brutto.

W odniesieniu do dokumentów formalnych:

Wieża widokowa i kładka nadziemna w Jabłonowie, opisane w zapytaniu w pkt. 1 a) i b) zlokalizowane będą na terenie zagrody pokazowej żubrów w Jabłonowie. Dla tego obiektu wydane zostały decyzje o lokalizacji celu publicznego i pozwoleniu na budowę, Zamawiający przewiduje możliwość uzyskania zmian do tych decyzji.

Dla obiektów opisanych w zapytaniu w pkt. 2 a) i b) w Leśnictwie Toporzyk przewiduje się zgłoszenie robót budowlanych.

Gmina Mirosławiec nie ma planu zagospodarowania przestrzennego.

Ze względu na wprowadzone zmiany termin zgłaszania ofert zostaje przedłuzony do 09-10-2013 r.

Oferentów, którzy złożyli oferty zgodnie z pierwotną wersją zapytania prosimy o sprawdzenie ofert i przesłanie wiadomości e-mailem potwierdzającą ich ważność.

>>>Zapytanie ofertowe ze zmianami<<<


ZAMÓWIENIE W TRYBIE ROZEZNANIA RYNKU - OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ 2 WIEŻ OBSERWACYJNYCH, KŁADKI NADZIEMNEJ W ZAGRODZIE POKAZOWEJ ŻUBRÓW I MIEJSCA POSTOJU POJAZDÓW

Data opublikowania 30-09-2013

>>>Zapytanie ofertowe z załącznikami 1-3<<<

>>>Załącznik nr 4 - Harmonogram realizacji projektu<<<

>>>Załącznik nr 5 - Koncepcja programowo-przestrzenna<<<

>>>Załącznik nr 6 - Mapa zagospodarowania terenu zagrody pokazowej żubrów<<<


OGŁOSZENIE O WYŁONIENIU WYKONAWCY ZAMÓWIENIA W TRYBIE ROZEZNANIA RYNKU - OPRACOWANIE OPERATU SZACUNKOWEGO GRUNTÓW KUPOWANYCH NA POWIĘKSZENIE ZAGRODY POKAZOWEJ ŻUBRÓW W JABŁONOWIE W GMINIE MIROSŁAWIEC

Data opublikowania 19-08-2013

Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze uprzejmie informuje, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe

OPRACOWANIE OPERATU SZACUNKOWEGO GRUNTÓW KUPOWANYCH NA POWIĘKSZENIE ZAGRODY POKAZOWEJ ŻUBRÓW W JABŁONOWIE W GMINIE MIROSŁAWIEC

wpłynęły w wyznaczonym terminie 2 oferty, z cenami brutto:
 
1. Agencja Handlowa DOM Janusz Maćkowiak - 984,00 PLN
2. IMMOBILIARE Jarosław Rzewnicki. - 900,00 PLN
 
Do realizacji została wybrana oferta nr 2 (firma IMMOBILIARE Jarosław Rzewnicki, ul. Bandurskiego 59/3, 71-685 Szczecin) z najniższą zaoferowaną ceną.

Dziękujemy oferentom za złożenie ofert.


OGŁOSZENIE O WYŁONIENIU WYKONAWCY ZAMÓWIENIA W TRYBIE ROZEZNANIA RYNKU - BUDOWA PAŚNIKÓW DLA ŻUBRÓW

Data opublikowania 19-08-2013

Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze uprzejmie informuje, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe BUDOWA PAŚNIKÓW DLA ŻUBRÓW wpłynęło w wyznaczonym terminie 5 ofert, z cenami brutto:
 
1. Stolarstwo Zdzisław Kołodziński - 44280,00 PLN
2. PARTNER Zbigniew Uszyński Sp.k. - 35500,00 PLN
3. Zakład ogólnobudowlany Edward Koziński - 33600,00
4. HERDREWPOL  Michał Hermaszuk - 30000,00 PLN
5. Zygmunt Urbański - 29550,00 PLN
 
Do realizacji została wybrana oferta nr 5 (firma Zygmunt Urbański, Bąk 37, 83-440 Karsin) z najniższą zaoferowaną ceną.

Dziękujemy wszystkim oferentom za złożenie ofert.


ZAMÓWIENIE W TRYBIE ROZEZNANIA RYNKU - BUDOWA PAŚNIKÓW DLA ŻUBRÓW

Data opublikowania 08-08-2013

>>>Zapytanie ofertowe z załącznikami 2-1<<<

>>>Załącznik nr 1- Schemat konstrukcyjny paśnika<<<


ZAMÓWIENIE W TRYBIE ROZEZNANIA RYNKU - OPRACOWANIE OPERATU SZACUNKOWEGO GRUNTÓW KUPOWANYCH NA POWIĘKSZENIE ZAGRODY POKAZOWEJ ŻUBRÓW W JABŁONOWIE W GMINIE MIROSŁAWIEC

Data opublikowania 08-08-2013

>>>Zapytanie ofertowe z załacznikami do pobrania<<<


PRZETARG W TRYBIE OKREŚLONYM W ART. 70(1) KODEKSU CYWILNEGO
NA DOSTARCZENIE KARMY DLA ŻUBRÓW (na sezon 2012/2013)

Data opublikowania 13-10-2012

>>>Ogłoszenie wraz z załącznikami do pobrania<<<


OGŁOSZENIE O WYŁONIENIU WYKONAWCY ZAMÓWIENIA W TRYBIE ROZEZNANIA RYNKU - WYKONANIE NAKLEJEK

Data opublikowania 27-02-2012

Do upływu terminu składania ofert internetowych wpłynęło na adres tracz@hot.pl 26 ofert. Zestawienie znajduje się w >>>załączonym pliku pdf<<<.

Na podstawie jedynego kryterium oceny ofert, ceny, wybrano do realizacji ofertę nr 1, złożoną przez firmę GRAFIT 3 Michał Mazek, ul. Zana 5, 20-601 Lublin - 613,77 zł brutto.

Dziękujemy Państwu za złożenie ofert.

ZAMÓWIENIE W TRYBIE ROZEZNANIA RYNKU - WYKONANIE NAKLEJEK WEDŁUG DOSTARCZONYCH WZORÓW

Data opublikowania 17-02-2012

>>>Zapytanie ofertowe <<<

>>>Załącznik nr 1<<<

>>>Załącznik nr 2<<<

>>>Załącznik nr 3<<<


OGŁOSZENIE O WYŁONIENIU WYKONAWCY ZAMÓWIENIA W TRYBIE ROZEZNANIA RYNKU - WYKONANIE ODŁOWNI DLA ŻUBRÓW

Data opublikowania 14-02-2012

Do upływu terminu składania ofert internetowych wpłynęły na adres tracz@hot.pl 4 oferty:

1. TELTRACK Sp. zo.o., ul. B. Prusa 5, 64-980 Trzcianka - 10100,00 zł

2. ZUT BUMET S.C., ul. Ludźmierska 29, 34-400 Nowy Targ - 11316,00 zł

3. ABAKO Tomasz Szczypiński, 06-124 Szyszki 135 - 10947,00 zł

4. UNITRANS Sp.J., ul. Mickiewicza 10/1, 64-980 Trzcianka - 12200,00 zł

Na podstawie jedynego kryterium oceny ofert, ceny, wybrano do realizacji ofertę nr 1, złożoną przez  TELTRACK Sp. zo.o., ul. B. Prusa 5, 64-980 Trzcianka - 10100,00 zł brutto.


INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA - WYKONANIE ODŁOWNI DLA ŻUBRÓW (W ODPOWIEDZI NA PYTANIE ZADANE TELEFONICZNIE PRZEZ POTENCJALNEGO OFERENTA)

Data opublikowania 09-02-2012

Odłownia dla żubrów w terminie przewidzianym na realizację zamówienia, to jest do 20 marca 2012 r., powinna zostać dostarczona do siedziby terenowej Zachodniopomorskiego Towarzystwa Przyrodniczego w Dłusku w gminie Węgorzyno (powiat Łobez, województwo zachodniopomorskie).


ZAMÓWIENIE W TRYBIE ROZEZNANIA RYNKU - WYKONANIE ODŁOWNI DLA ŻUBRÓW

Data opublikowania 06-02-2012

>>>Zapytanie ofertowe <<<

>>>Załącznik nr 1 - schemat konstrukcyjny odłowni<<<


OGŁOSZENIE O WYŁONIENIU WYKONAWCY ZAMÓWIENIA W TRYBIE ROZEZNANIA RYNKU -WYKONANIE GADZETÓW REKLAMOWYCH

Data opublikowania 28-10-2011

Do upływu terminu składania ofert internetowych wpłynęło na adres tracz@hot.pl 10 ofert. Zestawienie ofert znajduje się w >>>załączonym pliku pdf<<<

Na podstawie jedynego kryterium oceny ofert, ceny, wybrano do realizacji ofertę nr 10, złożoną przez  STUDIO SIEDEM S.c. Grzegorz Żółtowski, Michał Biedrzycki, ul. Myślenicka 186, 30-598 Kraków - 3500,00 zł brutto.


INFORMACJA o odesłaniu oferty złożonej po terminie

Data opublikowania 25-10-2011

Po terminie składania ofert na 3 przetargi rozstrzygane dnia 25-10-2011 r., który upłynął tego dnia o godz. 9:00, wpłynęła oferta przesłana Pocztą Polska ze Słupska. Oferta bez otwierania zostanie odesłana nadawcy.


OGŁOSZENIE O WYŁONIENIU WYKONAWCY ZAMÓWIENIA W TRYBIE OKREŚLONYM W ART. 70(1) KODEKSU CYWILNEGO
NA PROWADZENIE NADZORU NAD ŻUBRAMI

Data opublikowania 25-10-2011

Do upływu terminu składania ofert złożono w siedzibie Organizatora 1 ważną i kompletną ofertę na realizację części A i B zamówienia:

1. Aleksandara Kraśkiwicz, ul. Pionierska 30/1, 82-300 Elbląg, część A - 29050 PLN brutto, część B - 29050 PLN brutto.

Kierując się jedynym kryterium oceny, ceną, Komisja Przetargowa dokonała wyboru oferty nr 1.


OGŁOSZENIE O WYŁONIENIU WYKONAWCY ZAMÓWIENIA W TRYBIE OKREŚLONYM W ART. 70(1) KODEKSU CYWILNEGO
NA PRZEPŁASZANIE ŻUBRÓW Z PÓL

Data opublikowania 25-10-2011

Do upływu terminu składania ofert złożono w siedzibie Organizatora 1 ważną i kompletną ofertę na realizację części A i B zamówienia:

1. TELTRACK sp zo.o., ul. B. Prusa 5, 64-980 Trzcianka, część A - 28000 PLN brutto, część B - 30000 PLN brutto.

Kierując się jedynym kryterium oceny, ceną, Komisja Przetargowa dokonała wyboru oferty nr 1.


OGŁOSZENIE O WYŁONIENIU WYKONAWCY ZAMÓWIENIA W TRYBIE OKREŚLONYM W ART. 70(1) KODEKSU CYWILNEGO
NA DOSTARCZENIE KARMY DLA ŻUBRÓW

Data opublikowania 25-10-2011

Do upływu terminu składania ofert złożono w siedzibie Organizatora 1 ważną i kompletną ofertę na realizację zamówienia:

1. Gospodarstwo Rolne, Paweł Puzmujźniak, Bronikowo 26, 78-650 Mirosławiec - cena ofertowa 57700,00 PLN brutto (w tym 0 VAT)

Kierując się jedynym kryterium oceny, ceną, Komisja Przetargowa dokonała wyboru oferty nr 1.


ZAMÓWIENIE W TRYBIE ROZEZNANIA RYNKU - WYKONANIE GADZETÓW REKLAMOWYCH

Data opublikowania 20-10-2011

>>>Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami<<<


PRZETARG W TRYBIE OKREŚLONYM W ART. 70(1) KODEKSU CYWILNEGO
NA PROWADZENIE NADZORU NAD ŻUBRAMI

Data opublikowania 13-10-2011

>>>Ogłoszenie wraz z załącznikami do pobrania<<<

!!! UWAGA! W WERSJI OGŁOSZENIA OPUBLIKOWANEJ DNIA 13-10-2011 BŁĘDNIE PODANO WARTOŚĆ SZACUNKOWĄ ZAMÓWIENIA. WYNOSI ONA 58100 PLN BRUTTO, A NIE 52100 PLN. !!!


PRZETARG W TRYBIE OKREŚLONYM W ART. 70(1) KODEKSU CYWILNEGO
NA PRZEPŁASZANIE ŻUBRÓW Z PÓL

Data opublikowania 13-10-2011

>>>Ogłoszenie wraz z załącznikami nr 2-5 do pobrania<<<

>>>Załącznik nr 1 do pobrania<<<


PRZETARG W TRYBIE OKREŚLONYM W ART. 70(1) KODEKSU CYWILNEGO
NA DOSTARCZENIE KARMY DLA ŻUBRÓW

Data opublikowania 13-10-2011

>>>Ogłoszenie wraz z załącznikami do pobrania<<<


OGŁOSZENIE O WYŁONIENIU WYKONAWCY ZAMÓWIENIA W TRYBIE OKREŚLONYM W ART. 70(1) KODEKSU CYWILNEGO
NA OCZYSZCZENIE I KONSERWACJĘ ROWÓW MELIORACYJNYCH W OBRĘBIE BOROWO W GMINIE KALISZ POMORSKI

Data opublikowania 21-06-2011

Do upływu terminu składania ofert złożono w siedzibie Organizatora 2 ważne i kompletne oferty na realizację zamówienia:

1.Przedsiębiorstwo Budowy i Konserwacji Urządzeń Wodno-Melioracyjnych, Ryszard Ostrycharz, os. 40-Lecia 41/2, 73-155 Węgorzyno - 139748,59 PLN brutto,

2. DREN 2 Melioracja - MK, Roman Kwaśnik, ul. Podgórna 26, 73-210 Recz - 143988,83 PLN brutto.

Kierując się jedynym kryterium oceny, ceną, Komisja Przetargowa dokonała wyboru oferty nr 1.


PRZETARG W TRYBIE OKREŚLONYM W ART. 70(1) KODEKSU CYWILNEGO
NA OCZYSZCZENIE I KONSERWACJĘ ROWÓW MELIORACYJNYCH W OBRĘBIE BOROWO W GMINIE KALISZ POMORSKI

Data opublikowania 13-06-2011

>>>Ogłoszenie wraz z załącznikami nr 4, 5, 6, 7 do pobrania<<<

>>>Załącznik 1 do pobrania<<<

>>>Załącznik 2 do pobrania<<<

>>>Załącznik 3 do pobrania<<<


OGŁOSZENIE O WYŁONIENIU WYKONAWCY ZAMÓWIENIA W TRYBIE ROZEZNANIA RYNKU - WYKONANIE 10 TABLIC OSTRZEGAJĄCYCH O OBECNOŚCI ŻUBRÓW

Data opublikowania 03-03-2011

Do upływu terminu składania ofert internetowych wpłynęło na adres tracz@hot.pl 14 ofert. Zestawienie ofert znajduje się w >>>załączonym pliku pdf<<<

Na podstawie jedynego kryterium oceny ofert, ceny, wybrano do realizacji ofertę nr 7, złożoną przez  Firmę Reklamową JULKON, Konrad Czekalak, 93-418  Łódź, ul. Starorudzka 14/16 - 11316 zł brutto.


KOMUNIKAT

W SPRAWIE ZAMÓWIENIA W TRYBIE ROZEZNANIA RYNKU - WYKONANIE 10 TABLIC OSTRZEGAJĄCYCH O OBECNOŚCI ŻUBRÓW

Data opublikowania 01-03-2011

W ogłoszeniu opublikowanym dnia 24-02-2011 r. znajduje się błąd - w treści umowy opis zamówienia różni się nieznacznie od opisu zawartego w treści zapytania ofertowego. W umowie powinien być zawarty DOKŁADNIE TAKI SAM OPIS ZAMÓWIENIA jak w zapytaniu. Poniżej do pobrania poprawione zapytanie z załącznikami.

>>>Poprawione zapytanie ofertowe wraz z załącznikami nr 1 i 2<<<


ZAMÓWIENIE W TRYBIE ROZEZNANIA RYNKU - WYKONANIE 10 TABLIC OSTRZEGAJĄCYCH O OBECNOŚCI ŻUBRÓW

Data opublikowania 24-02-2011

>>>Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami nr 1 i 2<<<


OGŁOSZENIE O WYŁONIENIU WYKONAWCY ZAMÓWIENIA W TRYBIE ROZEZNANIA RYNKU - OPRACOWANIE I PROWADZENIE SERWISU INTERNETOWEGO O PROJEKCIE  "OCHRONA ŻUBRA IN SITU W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM"

Data opublikowania 03-02-2011

Do upływu terminu składania ofert internetowych wpłynęły na adres tracz@hot.pl 22 oferty, z czego 18 zostało złożonych/podtrzymanych po ogłoszeniu zmienionego i uszczegółowionego opisu zamówienia. Zestawienie ofert znajduje się w >>>załączonym pliku pdf<<<

Na podstawie jedynego kryterium oceny ofert, ceny, wybrano do realizacji ofertę Studio Arthism - Foto, Audio, Video Łukasz Baciurski, ul. Ogrodowa 12, 11-036 Gietrzwałd - 3300 zł.


OGŁOSZENIE O WYŁONIENIU WYKONAWCY ZAMÓWIENIA W TRYBIE ROZEZNANIA RYNKU - PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE 6 WARSZTATÓW  ROZPOWSZECHNIAJĄCYCH WIEDZĘ O ŻUBRZE I JEGO POTRZEBACH

Data opublikowania 28-01-2011

Do upływu terminu składania ofert internetowych wpłynęła na adres tracz@hot.pl 1 oferta:

1. Stowarzyszenie Miłośników Żubrów, ul. Ciszewskiego 8 pok. 42, 02-786 Warszawa, 30000 zł brutto

Komisja Przetargowa w dniu 27-01-2011 dokonała wyboru oferty  jako spełniającej wymogi zamówienia i mieszczącej się w możliwościach finansowych Zamawiającego.


ZAMÓWIENIE W TRYBIE ROZEZNANIA RYNKU - OPRACOWANIE I PROWADZENIE SERWISU INTERNETOWEGO O PROJEKCIE  "OCHRONA ŻUBRA IN SITU W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM" - uszczegółowiony opis zamówienia w stosunku do wersji opublikowanej dnia 18 stycznia 2011 r.

Data opublikowania 28-01-2011

>>>Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami nr 2 i 3<<<

>>>Załącznik nr 1<<<


KOMUNIKAT W SPRAWIE ZAMÓWIENIA - OPRACOWANIE I PROWADZENIE SERWISU INTERNETOWEGO O PROJEKCIE  "OCHRONA ŻUBRA IN SITU W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM"

Data opublikowania 25-01-2011

Dnia 25-01-2011 r. Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze otrzymało od oferenta obszerną listę pytań dotyczących zamówienia OPRACOWANIE I PROWADZENIE SERWISU INTERNETOWEGO O PROJEKCIE  "OCHRONA ŻUBRA IN SITU W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM". W związku z koniecznością wyjaśnienia podniesionych zagadnień na podstawie pkt. IV.4 zapytania ofertowego Zamawiający zadecydował o konieczności zmiany i uszczegółowienia opisu przedmiotu zamówienia. W związku z powyższym zostaje również przesunięty termin składania ofert - do 02 lutego 2011 r.. Zmieniony opis zamówienia zostanie opublikowany do 28-01-2011 r.. Oferty złożone w pierwotnie ogłoszonym terminie to jest do dnia 26-01-2011 r. będą brane pod uwagę podczas wyłaniania wykonawcy jedynie w przypadku jednoznacznego potwierdzenia e-mailem ich ważności. Oferty bez potwierdzenia ważności nie będą rozpatrywane. Jednocześnie prosimy o składanie ofert zgodnych z nowym opisem zamówienia wyłącznie drogą e-mailową na adres tracz@hot.pl do dnia 02 lutego 2011r.

Przepraszamy za powstałe utrudnienia.

Poniżej publikujemy listę pytań oferenta.

>>>Pytania do zamówienia<<<


ZAMÓWIENIE W TRYBIE ROZEZNANIA RYNKU - PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE 6 WARSZTATÓW  ROZPOWSZECHNIAJĄCYCH WIEDZĘ O ŻUBRZE I JEGO POTRZEBACH

Data opublikowania 18-01-2011

>>>Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami<<<


ZAMÓWIENIE W TRYBIE ROZEZNANIA RYNKU - OPRACOWANIE I PROWADZENIE SERWISU INTERNETOWEGO O PROJEKCIE  "OCHRONA ŻUBRA IN SITU W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM"

Data opublikowania 18-01-2011

>>>Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami nr 2 i 3<<<

>>>Załącznik nr 1<<<


OGŁOSZENIE O WYŁONIENIU WYKONAWCY ZAMÓWIENIA W TRYBIE ROZEZNANIA RYNKU - BADANIE PARAZYTOLOGICZNE, PATOMORFOLOGICZNE I GENETYCZNE PRÓB POBRANYCH OD ŻUBRÓW

Data opublikowania 12-11-2010

Do upływu terminu składania ofert internetowych wpłynęła na adres tracz@hot.pl 1 oferta na wszystkie (A, B i C) części zamówienia:

1. Stowarzyszenie Miłośników Żubrów, ul. Ciszewskiego 8 pok. 42, 02-786 Warszawa, część A zamówienia - 20000,00 zł brutto, część B zamówienia - 12000,00 zł brutto, część C zamówienia - 20000,00 zł brutto

Komisja Przetargowa w dniu 10 -11-2010 dokonała wyboru oferty  jako spełniającej wymogi zamówienia i mieszczącej się w możliwościach finansowych Zamawiającego.


OGŁOSZENIE O WYŁONIENIU WYKONAWCY ZAMÓWIENIA W TRYBIE ROZEZNANIA RYNKU - PRZEPROWADZENIE INWENTARYZACJI PRZYRODNICZEJ TERENU ŁĄK ŚRÓDLEŚNYCH PRZEZNACZONYCH DO UŻYTKOWANIA KOŚNEGO, OKREŚLENIE WYTYCZNYCH DO PROWADZENIA PRAC MELIORACYJNYCH ORAZ SPORZĄDZENIE PROJEKTU TECHNICZNEGO KONSERWACJI SYSTEMU MELIORACYJNEGO

Data opublikowania 12-10-2010

Do upływu terminu składania ofert internetowych wpłynęła na adres tracz@hot.pl 1 oferta:

1. Pracownia Przyrodnicza "Natura", Olga Kowalska, ul. Działyńskich 1a/1 61-727 Poznań, cena 24900,00 zł brutto

Komisja Przetargowa w dniu 29-11-2010 dokonała wyboru oferty  jako spełniającej wymogi zamówienia i mieszczącej się w możliwościach finansowych Zamawiającego.


ZAMÓWIENIE W TRYBIE ROZEZNANIA RYNKU - BADANIE PARAZYTOLOGICZNE, PATOMORFOLOGICZNE I GENETYCZNE PRÓB POBRANYCH OD ŻUBRÓW

Data opublikowania 02-11-2010

>>>Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami<<<


OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU W TRYBIE OKREŚLONYM W ART. 70(1) KODEKSU CYWILNEGO NA ROZWIEZIENIE 235 T KARMY DLA ŻUBRÓW W CIĄGU 4 SEZONÓW DOKARMIANIA W OKRESIE 2010-2013

Data opublikowania 02-11-2010

Do upływu terminu składania ofert wpłynęła 1 oferta na realizację zamówienia, ofertę Komisja Przetargowa uznała za ważną i mieszczącą się w możliwościach finansowych Zamawiającego.

Wyłoniono wykonawcę zamówienia:

Stanisław Wiese, Piecnik 45, 78-650 Mirosławiec za kwotę 54000 zł brutto.


OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU W TRYBIE OKREŚLONYM W ART. 70(1) KODEKSU CYWILNEGO NA DOSTARCZENIE KARMY DLA ŻUBRÓW

Data opublikowania 02-11-2010

Do upływu terminu składania ofert wpłynęła 1 oferta na realizację zamówienia, ofertę Komisja Przetargowa uznała za ważną i mieszczącą się w możliwościach finansowych Zamawiającego.

Wyłoniono wykonawcę zamówienia:

GOSPODARSTWO ROLNE Paweł Puzmujźniak, Bronikowo 26, 78-652 Bronikowo za kwotę 51000 zł brutto.


OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU W TRYBIE OKREŚLONYM W ART. 70(1) KODEKSU CYWILNEGO NA ZAKUP 15 OBROŻY TELEMETRYCZNYCH DLA ŻUBRÓW WRAZ Z OSPRZĘTEM, OPROGRAMOWANIEM I HOSTINGIEM DANYCH

Data opublikowania 02-11-2010

Do upływu terminu składania ofert wpłynęła 1 oferta na realizację zamówienia, ofertę Komisja Przetargowa uznała za ważną i mieszczącą się w możliwościach finansowych Zamawiającego.

Wyłoniono wykonawcę zamówienia:

ECOTONE - Goc, Iliszko, Meissner Sp. J., ul. Słowackiego 12, 81-871 Sopot za kwotę 216500 zł brutto.


ZAMÓWIENIE W TRYBIE ROZEZNANIA RYNKU - PRZEPROWADZENIE INWENTARYZACJI PRZYRODNICZEJ TERENU ŁĄK ŚRÓDLEŚNYCH PRZEZNACZONYCH DO UŻYTKOWANIA KOŚNEGO, OKREŚLENIE WYTYCZNYCH DO PROWADZENIA PRAC MELIORACYJNYCH ORAZ SPORZĄDZENIE PROJEKTU TECHNICZNEGO KONSERWACJI SYSTEMU MELIORACYJNEGO

Data opublikowania 29-10-2010

>>>Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami<<<


PRZETARG W TRYBIE OKREŚLONYM W ART. 70(1) KODEKSU CYWILNEGO
NA ROZWIEZIENIE 235 T KARMY DLA ŻUBRÓW W CIĄGU 4 SEZONÓW DOKARMIANIA W OKRESIE 2010-2013

Data opublikowania 21-10-2010

>>>Ogłoszenie wraz z załącznikami nr 1 i 2 do pobrania<<<


PRZETARG W TRYBIE OKREŚLONYM W ART. 70(1) KODEKSU CYWILNEGO
NA DOSTARCZENIE KARMY DLA ŻUBRÓW

Data opublikowania 21-10-2010

>>>Ogłoszenie wraz z załącznikami nr 1 i 2 do pobrania<<<


PRZETARG W TRYBIE OKREŚLONYM W ART. 70(1) KODEKSU CYWILNEGO
NA ZAKUP 15 OBROŻY TELEMETRYCZNYCH DLA ŻUBRÓW WRAZ Z OSPRZĘTEM, OPROGRAMOWANIEM I HOSTINGIEM DANYCH

Data opublikowania 21-10-2010

>>>Ogłoszenie wraz z załącznikami nr 1 i 2 do pobrania<<<


OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU W TRYBIE OKREŚLONYM W ART. 70(1) KODEKSU CYWILNEGO NA ROZWIEZIENIE 395 T KARMY DLA ŻUBRÓW W CIĄGU 4 SEZONÓW DOKARMIANIA W OKRESIE 2010-2013 W RAMACH PROJEKTU "OCHRONA ŻUBRÓW IN SITU W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM"

Data opublikowania 24-09-2010

Do upływu terminu składania ofert wpłynęła 1 oferta na część B zamówienia, ofertę Komisja Przetargowa uznała za ważną i mieszczącą się w możliwościach finansowych Zamawiającego.

Wyłoniono wykonawcę dla części B zamówienia:

Maciej Tracz, Dłusko 14, 73-155 Węgorzyno za kwotę 54000 zł brutto.

Na część A zamówienia nie wpłynęła żadna oferta, przetarg w tej części pozostaje nierostrzygnięty.


OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU W TRYBIE OKREŚLONYM W ART. 70(1) KODEKSU CYWILNEGO NA IMMOBILIZACJĘ ŻUBRÓW W RAMACH PROJEKTU "OCHRONA ŻUBRÓW IN SITU W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM"

Data opublikowania 24-09-2010

Do upływu terminu składania ofert wpłynęła 1 oferta uznana przez Komisję Przetargową za ważną i mieszczącą się w możliwościach finansowych Zamawiającego. Wyłoniono wykonawcę:

Jacek Więckowski, ul. 27 Stycznia 60, 64-980 Trzcianka za kwotę 90990 zł brutto.


OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU W TRYBIE OKREŚLONYM W ART. 70(1) KODEKSU CYWILNEGO NA PROWADZENIE NADZORU NAD ŻUBRAMI W RAMACH PROJEKTU "OCHRONA ŻUBRÓW IN SITU W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM"

Data opublikowania 24-09-2010

Do upływu terminu składania ofert wpłynęła:

- 1 oferta na część A zamówienia

- 1 oferta na część B zamówienia

Wszystkie oferty Komisja Przetargowa uznała za ważne i mieszczące się w możliwościach finansowych Zamawiającego. Wyłoniono wykonawców:

dla części A zamówienia - Pracownia Przyrodnicza "Natura" Olga Kowalska, ul.Działyńskich 1A/1, 61-727 Poznań za kwotę 43950 zł brutto;

dla części B zamówienia- Pracownia Przyrodnicza "Natura" Olga Kowalska, ul.Działyńskich 1A/1, 61-727 Poznań za kwotę 43950 zł brutto.


OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU W TRYBIE OKREŚLONYM W ART. 70(1) KODEKSU CYWILNEGO NA PRZEPŁASZANIE ŻUBRÓW Z PÓL W RAMACH PROJEKTU "OCHRONA ŻUBRÓW IN SITU W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM"

Data opublikowania 24-09-2010

Do upływu terminu składania ofert wpłynęła:

- 1 oferta na część A zamówienia

- 1 oferta na część B zamówienia

Wszystkie oferty Komisja Przetargowa uznała za ważne i mieszczące się w możliwościach finansowych Zamawiającego. Wyłoniono wykonawców:

dla części A zamówienia - Marcin Grzegorzek, ul. B.Prusa 5, 64-980 Trzcianka za kwotę 38000 zł brutto;

dla części B zamówienia - Marcin Grzegorzek, ul. B.Prusa 5, 64-980 Trzcianka za kwotę 38000 zł brutto.


PRZETARG W TRYBIE OKREŚLONYM W ART. 70(1) KODEKSU CYWILNEGO
NA ROZWIEZIENIE 395 T KARMY DLA ŻUBRÓW W CIĄGU 4 SEZONÓW DOKARMIANIA W OKRESIE 2010-2013

Data opublikowania 16-09-2010

>>>Ogłoszenie wraz z załącznikami nr 1 i 2 do pobrania<<<


PRZETARG W TRYBIE OKREŚLONYM W ART. 70(1) KODEKSU CYWILNEGO
NA IMMOBILIZACJĘ ŻUBRÓW

Data opublikowania 16-09-2010

>>>Ogłoszenie wraz z załącznikami nr 2 i 3 do pobrania<<<

>>>Załącznik nr 1 do pobrania<<<


PRZETARG W TRYBIE OKREŚLONYM W ART. 70(1) KODEKSU CYWILNEGO
NA PROWADZENIE NADZORU NAD ŻUBRAMI

Data opublikowania 16-09-2010

>>>Ogłoszenie wraz z załącznikami nr 1 i 2 do pobrania<<<


PRZETARG W TRYBIE OKREŚLONYM W ART. 70(1) KODEKSU CYWILNEGO
NA PRZEPŁASZANIE ŻUBRÓW Z PÓL

Data opublikowania 16-09-2010

>>>Ogłoszenie wraz z załącznikami nr 2 i 3 do pobrania<<<

>>>Załącznik nr 1 do pobrania<<<


OGŁOSZENIE O WYBORZE WYKONAWCY W RAMACH ROZEZNANIA RYNKU -ZAKUP ZESTAWU KOMPUTEROWEGO NA POTRZEBY PROJEKTU "OCHRONA ŻUBRÓW IN SITU W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM"

Data opublikowania 23-08-2010

Do upływu terminu składania ofert internetowych wpłynęły na adres tracz@hot.pl 2 oferty:

1. PHU "DIP" E. Dziakiewicz, J., Dziakiewicz, M. Pietkiewicz Sp.J. ul. Budziszyńska 34, 70-023 Szczecin, cena 7500,00 zł brutto

2. COMPBI - Usługi Komputerowe Grzegorz Bieńkowski, ul. Niepodległości 10, 73-150 Łobez, cena 7300,00 zł

Komisja Przetargowa w dniu 23-08-2010 odrzuciła ofertę nr 1 jako przekraczającą możliwości finansowe Zamawiającego i dokonała wyboru oferty nr 2 jako spełniającej wymogi zamówienia i mieszczącej się w możliwościach finansowych Zamawiającego.


OGŁOSZENIE O WYBORZE WYKONAWCY W RAMACH ROZEZNANIA RYNKU - ZAKUP PRZYCZEPY SAMOCHODOWEJ DWUOSIOWEJ DO ROZWOŻENIA KARMY DLA ŻUBRÓW

Data opublikowania 23-08-2010

Do upływu terminu składania ofert internetowych wpłynęły na adres tracz@hot.pl 2 oferty i jedna informacja o braku produktu do zaaferowania:

1. Boufen Urszula Prościak, ul. Chojnicka 58, 70-737 Szczecin, cena 9760,00 zł brutto;

2. Zakłady Sprzętu Precyzyjnego "NIEWIADÓW" S.A. Osiedle Niewiadów 49 ;97-225 Ujazd, cena 9818,00 lub 8809,00 zł brutto

3. Sorelpol Sp. z o.o. BIURO HANDLOWE, ul. Bema 87, 01 - 233 Warszawa - informacja o braku w ofercie przyczepy spełnającej wymogi zamówienia

Komisja Przetargowa w dniu 23-08-2010 odrzuciła ofertę nr 2 jako niespełniającą wymogi zamówienia (brak przyciągarki) i dokonała wyboru oferty nr 1 jako spełniającej wymogi zamówienia i mieszczącej się w możliwościach finansowych Zamawiającego.


OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU W TRYBIE OKREŚLONYM W ART. 70(1) KODEKSU CYWILNEGO NA KOORDYNACJĘ I PROWADZENIE PROJEKTU "OCHRONA ŻUBRÓW IN SITU W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM"

Data opublikowania 19-08-2010

Do upływu terminu składania ofert wpłynęła:

- 1 oferta na część A zamówienia

- 1 oferta na część B zamówienia

- 1 oferta na część C zamówienia.

Wszystkire oferty Komisja Przetargowa uznała za ważne i mieszczące się w możliwościach finansowych Zamawiającego. Wyłonono wykonawców:

dla części A zamówienia - Magdalena Tracz, Dłusko 14, 73-155 Węgorzyno za kwotę 63000 zł brutto;

dla części B zamówienia - Anita Giłka, Winniki 2, 73-155 Węgorzyno za kwotę 49000 zł brutto;

dla części C zamówienia - Małgorzata Kubiak, ul. Beżowa 4/10, 70-781 Szczecin za kwotę 34000 zł brutto.


OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU W TRYBIE OKREŚLONYM W ART. 70(1) KODEKSU CYWILNEGO NA ZAKUP 4 KONTENERÓW MAGAZYNOWYCH DO PRZECHOWYWANIA KARMY DLA ŻUBRÓW W RAMACH PROJEKTU "OCHRONA ŻUBRÓW IN SITU W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM"

Data opublikowania 19-08-2010

Do upływu terminu składania ofert wpłynęła 1 oferta uznana przez Komisję Przetargową za ważną i mieszczącą się w możliwościach finansowych Zamawiającego. Wyłoniono wykonawcę:

LOGICO - Logistyka Kontenerowa Sp. z o.o., ul. Władysława Łokietka 47A/1, 81-736 Sopot za kwotę 47336 zł brutto


OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU W TRYBIE OKREŚLONYM W ART. 70(1) KODEKSU CYWILNEGO NA OPIEKĘ WETERYNARYJNĄ WOLNYCH STAD ŻUBRÓW W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W RAMACH PROJEKTU "OCHRONA ŻUBRÓW IN SITU W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM"

Data opublikowania 19-08-2010

Do upływu terminu składania ofert wpłynęła 1 oferta uznana przez Komisję Przetargową za ważną i mieszczącą się w możliwościach finansowych Zamawiającego. Wyłoniono wykonawcę:

Roman Lizoń, ul. M. Konopnickiej 9, 78-600 Wałcz za kwotę 45400 zł brutto.


ROZEZNANIE RYNKU - ZAKUP PRZYCZEPY SAMOCHODOWEJ DWUOSIOWEJ DO ROZWOŻENIA KARMY DLA ŻUBRÓW

Data opublikowania 17-08-2010

>>>Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami<<<


ROZEZNANIE RYNKU - ZAKUP ZESTAWU KOMPUTEROWEGO NA POTRZEBY PROJEKTU "OCHRONA ŻUBRÓW IN SITU W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM"

Data opublikowania 17-08-2010

>>>Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami<<<


PRZETARG W TRYBIE OKREŚLONYM W ART. 70(1) KODEKSU CYWILNEGO
NA KOORDYNACJĘ I PROWADZENIE PROJEKTU "OCHRONA ŻUBRÓW IN SITU W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM"

Data opublikowania 12-08-2010

>>>Ogłoszenie wraz z załącznikami nr 1 i 3 do pobrania<<<

>>>Załącznik nr 2 do pobrania<<<


PRZETARG W TRYBIE OKREŚLONYM W ART. 70(1) KODEKSU CYWILNEGO
NA ZAKUP 4 KONTENERÓW MAGAZYNOWYCH DO PRZECHOWYWANIA KARMY DLA ŻUBRÓW W RAMACH PROJEKTU "OCHRONA ŻUBRÓW IN SITU W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM"

Data opublikowania 12-08-2010

>>>Ogłoszenie wraz z załącznikami nr 1 i 2 do pobrania<<<


PRZETARG W TRYBIE OKREŚLONYM W ART. 70(1) KODEKSU CYWILNEGO
NA OPIEKĘ WETERYNARYJNĄ WOLNYCH STAD ŻUBRÓW W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W RAMACH PROJEKTU "OCHRONA ŻUBRÓW IN SITU W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM"

Data opublikowania 12-08-2010

>>>Ogłoszenie wraz z załącznikami nr 1 i 2 do pobrania<<<


REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ

>>>Treść regulaminu do pobrania (pdf)<<<