WĘDRÓWKA BYKA PODRÓŻNIK

Mapa poniższa przedstawia trasę Podróżnika od dnia 15 do 17 listopada 2012 r. Podróżnik po raz drugi przepłynął Noteć w rejonie Krzyża i zmierza na północ, obecnie w granicach Nadleśnictwa Krzyż