Rejon przebywania żubrów w Nadleśnictwie Mirosławiec - 11-11-2012 (stado jest rozbite na co najmniej 3 grupy, największa, liczaca powyżej 30 osobników koło Mączna, niewielka liczaca kilka do kilkunastu osobników koło Próchnowa i samotny byk koło Zdbowa)