English version

flaga

Aktualne rejony przebywania żubrów:

Trasa byka Podróżnik w Wielkopolsce

Stado w Nadleśnictwie Drawsko

Stado w Nadleśnictwie Mirosławiec i okolicy

Ochronę żubrów wspierają:

ekofundusz

Współpracują z nami:

ekofundusz

ZACHODNIA KRAINA ŻUBRA - zimowe zdjęcia z powietrza

ekofundusz

 

Historia

W województwie zachodniopomorskim żubry utrzymywane są w zagrodzie pokazowej w Międzyzdrojach, a wolne stado żyje w okolicach Mirosławca i Wałcza.

Zagroda pokazowa w Międzyzdrojach prowadzona jest przez Woliński Park Narodowy. Głównym celem utrzymywania stada w Międzyzdrojach jest ekspozycja zwierząt. Zagroda pełni również rolę hodowlaną.

Wolne stado żubrów, które obecnie nazywane jest zachodniopomorskim, zostało utworzone przez prof. Ryszarda Graczyka, kierownika  Katedry Zoologii Akademii Rolniczej w Poznaniu w lutym 1980 r. Cztery byki i cztery krowy żubrów z Puszczy Białowieskiej zostały sprowadzone do zagrody adaptacyjnej w Nadleśnictwie Wałcz w okolicach miejscowości Ostrowiec.

Stado zachodniopomorskie według inwentaryzacji przeprowadzonej w lutym 2007 r. liczy 40 osobników.

W ramach projektu podniesienia różnorodności genetycznej populacji, sprowadzono do zagrody adaptacyjnej w Nadleśnictwie Mirosławiec i następnie uwolniono i uwolniono w czerwcu 2006 r. osiem żubrów.

Niekorzystnie przedstawia się demografia stada. W latach 2003 - 2005 urodziło się łącznie dziewięć cieląt, w tym tylko dwie samice, z których jedna prawdopodobnie zginęła. Oznacza to, że praktycznie w ciągu trzech lat przybyła tylko jedna samica na remont stada. Z faktu, że rocznie rodzi się trzy do czterech cieląt, można wnioskować, że do rozrodu w stadzie przystępuje do ośmiu krów. Średni wiek osobników w stadzie jest wysoki i wskaźnik przyrostu zrealizowanego obniża się.

Żubry najczęściej obserwowane są w Leśnictwach Betyń, Nieradz, Hanki i Toporzyk Nadleśnictwa Mirosławiec oraz na polach miejscowości Piecnik, Próchnowo, Hanki i Marcinkowice w gminach Mirosławiec i Wałcz. Zwierzęta regularnie widywane są także w Nadleśnictwie Świerczyna, w kompleksach leśnych sąsiadujących z Leśnictwem Toporzyk w Nadleśnictwie Mirosławiec. Pojedyncze osobniki, przeważnie byki, wędrują na znaczne odległości. W roku 2004 byk padł od postrzałów w Nadleśnictwie Drawno koło Kiełpina w odległości około 35 km od terenów stałego areału stada, w 2006 r. byk Podziw przewędrował około 150 km nim zginął pod Gryficami w wypadku drogowym, a w marcu 2007 r. kolejny byk zginął na wnyku pod Wierzchowem.