Gallery 5

Breeding season 2009

 

Byk Pozoriusz na drodze leśnej
Stado Karwi na łące
Stado Karwi na łące
Stado Karwi na łące
Stado Karwi na łące
Stado w lesie
Stado w lesie
Ulubione miejsca żubrów
Ulubione miejsca żubrów
Ulubione miejsca żubrów
Ulubione miejsca żubrów
Ulubione miejsca żubrów

 

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 -11- 12